POLITICA GDPR

Solicitare Acord și Informare generală cu privire la politica GDPR( politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal)

Vă mulțumim pentru faptul ca manifestati interes serviciilor și produselor SC Luxury Anis SRL , prin Luxury Anys Store. Pentru SC Luxury Anis SRL prin Luxury Anys Store, având în vedere relația pe care o vom construi cu Dvs., este foarte important să protejam datele cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.

Cine suntem?

SC Luxury Anis SRL este o societate cu răspundere Limitata, cu sediul în Constanta, str. Lt Economu , nr. 30, jud. Constanta, înregistrată la ORC sub nr. J13/723/2021, având CUI 43843946.

Ce date prelucrăm?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne puneți la dispoziție  următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele neaparat necesare scopului precizat în această politică.

Care este rolul, scopul și fundamentul juridic al prelucrării?

Vrem sa va comunicam faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care SC Luxury Anis SRL prin Luxury Anys Store, va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

  1. Înregistrare cont pe site-ul www.luxuryanis.ro
    Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la contul de client si la istoricul comenzilor aferent contului. Deasemenea, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
    De asemenea, în timpul utilizării platformei luxuryanis.ro sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor Dvs., respectiv: pagini vizualizate, produse vizualizate si comandate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate. Magazinul nostru va funcționa pe platforma WordPress , in acest sens vor exista anumite informații pe care partenerul nostru le va colecta, plus alte aplicații instalate prin intermediul platformei WordPress , aplicații cu rolul de a îmbunătății activitatea pe care magazinul nostru o întreprinde in raport cu dumneavoastră, clienții magazinului. 
    Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și să îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.
  2. Abonarea dumneavoastră  la Newsletter;
    Rolul și scopul prelucrarii datelor cu caracter personal în acest caz este cel de a înștiin?a și a vă pune la curent, deasemenea informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi, activități de marketing direct și publicitate;

Cine sunt cei care au acces la datele Dvs.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (persoane împuternicite de operator), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

a. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;

b. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

c. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

d. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

e. Servicii de  SMS – numărul de telefon;

f.  Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;

g. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;

h. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

Cât timp vor fi stocate datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție, durată care poate încetată prin încetarea raporturilor contractuale dintre dumneavastră și compania noastră, fie prin cererea dumneavoastră, sau prin Înștiințare din partea noastră , din cvarii motive. 

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

1- dreptul de a avea acces la date – aveți dreptul de a obține din partea SC Luxury Anis SRL prin Luxury Anys Store, un accept că se prelucrează și nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; 

2- dreptul la rectificare – aveți dreptul de a solicita și obține rectificarea de către SC Luxury Anis SRL, Luxury Anys Store,  a datelor cu caracter personal incorecte și inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC Luxury Anis SRL SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

3- dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea SC Luxury Anis SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC Luxury Anis SRL prin Luxury Anys Store, are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consim?ământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC Luxury Anis SRL în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române; SC Luxury Anis SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

4- dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea SC Luxury Anis SRL, prin
Luxury Anys Store restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC Luxury Anis SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) SC Luxury Anis SRL  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC Luxury Anis SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; SC Luxury Anis SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

5- dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SC Luxury Anis SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC Luxury Anis SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

6- dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

7- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

8- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

9- dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC Luxury Anis SRL, pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Care este modalitatea prin care aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, ne puteți contacta la adresa de mail: [email protected], [email protected], sau la tel 0724855811, 0799969559 

SC Luxury Anis SRL vă va pune la dispoziție informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare si măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus, sunt oferite de SC Luxury Anis SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC Luxury Anis SRL poate:

a. ori să perceapă o taxă rezonabila, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru rezolvarea măsurilor solicitate;

b. ori să refuze să dea curs cererii.

Dorim sa va comunicam faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de SC Luxury Anis  SRL, conform prezentei Politici GDPR( Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal).

Vă mulțumim frumos!

Luxury Anis SRL Constanța, România 

Luxury Anys Store 

Responsabil politica GDPR- Coșeru Ionuț

Tel +40724855811, +40799969559

Email [email protected], [email protected]