INFORMAȚII SPECIFICE PRIVIND MODULELE COOKIE
1. Ce este un modul cookie?
Un modul cookie este un mic fi?ier text pe care un site, o aplica?ie sau o altă platformă îl stochează în
computer, tabletă, smartphone sau în orice alt dispozitiv similar, cu informa?ii despre modul dvs. de navigare
sau de utilizare, cum ar fi o etichetă care identifică dispozitivul dvs. Modulele cookie sunt necesare, de
exemplu, pentru a facilita navigarea ?i a cunoa?te modul în care utilizatorii interac?ionează cu platformele,
astfel încât acestea să poată fi îmbunătă?ite. De asemenea, ele sunt foarte utile pentru a putea oferi anun?uri
publicitare în func?ie de preferin?ele utilizatorului, precum ?i pentru alte scopuri, care sunt detaliate mai jos.
Modulele cookie nu afectează computerul sau dispozitivul dvs.
Când vorbim despre ?module cookie?, ne referim ?i la alte tehnologii similare pentru instalarea ?i/sau
colectarea de informa?ii în sau despre dispozitivul dvs. (cum ar fi module cookie flash, balize web sau buguri, pixeli, HTML5 (de stocare locală) ?i tehnologii SDK pentru formatele de tip aplica?ie. De asemenea,
termenul ?module cookie? se aplică ?i utilizării unor tehnici de amprentare digitală, adică acele tehnici de
combinare a informa?iilor care ne ajută să identificăm dispozitivul dvs. Uneori, aceste tehnologii
func?ionează împreună cu modulele cookie pentru a colecta ?i a stoca informa?ii, fie pentru a vă oferi
anumite func?ionalită?i sau servicii pe Platforma noastră, fie pentru a vă afi?a anun?uri publicitare pe
platforme ter?e, ?inând cont de navigarea dvs.
Această explica?ie este un exemplu general a ceea ce se în?elege prin module cookie în scop pur informativ.
Cookie-urile pe care le utilizăm în mod specific sunt detaliate în panoul de configurare a modulelor cookie,
accesibil pe Platforma noastră.
2. Ce tipuri de module cookie există?
Consulta?i această sec?iune, care oferă o prezentare generală a tipurilor de module cookie care pot fi
utilizate într-un mediu online.
În func?ie de proprietarul modulelor cookie, acestea pot fi clasificate în:
a. Module cookie proprii: Sunt cele trimise pe computerul sau dispozitivul utilizatorului de pe un
computer sau un domeniu administrat de editor ?i de pe care sunt oferite platforma sau serviciul
solicitate de utilizator.
b. Module cookie ter?ă parte: Sunt cele trimise pe computerul sau dispozitivul utilizatorului de pe un
computer sau un domeniu care nu este gestionat de editor, ci de o altă entitate, care prelucrează
datele ob?inute prin intermediul modulelor cookie.
În func?ie de scopul modulelor cookie, acestea pot fi clasificate în:
a. Module cookie strict necesare (tehnice): Sunt cele care îi permit utilizatorului să navigheze pe o
pagină web, o platformă sau o aplica?ie ?i să utilizeze diferitele op?iuni sau servicii care există pe
acestea, cum ar fi, de exemplu, controlul traficului, identificarea datelor sau a sesiunii, accesarea
unor sec?iuni sau a unui con?inut cu acces restric?ionat, re?inerea elementelor care alcătuiesc o
comandă, efectuarea procesului de cumpărare din cadrul unei comenzi, gestionarea plă?ii,
prevenirea fraudelor asociate securită?ii serviciului, utilizarea unor elemente de securitate în timpul
navigării, solicitarea înregistrării sau participării la un eveniment, stocarea de con?inut pentru
difuzarea de videoclipuri sau fi?iere audio, activarea con?inutului dinamic (de exemplu, anima?ie de
încărcare a unui text sau a unei imagini) sau partajarea de con?inut prin intermediul re?elelor
sociale. Fiind strict necesare, modulele cookie tehnice sunt descărcate în mod implicit atunci când
permit afi?area platformei sau furnizarea serviciului solicitat de utilizator.

b. Module cookie de func?ionalitate sau de personalizare: Aceste module cookie sunt cele care permit
re?inerea anumitor informa?ii, astfel încât utilizatorul să acceseze serviciul sau platforma cu anumite
caracteristici care pot diferen?ia experien?a sa de cea a altor utilizatori, cum ar fi, de exemplu, limba,
numărul de rezultate care trebuie afi?ate atunci când utilizatorul efectuează o căutare, aspectul sau
con?inutul serviciului în func?ie de tipul de browser utilizat de utilizator sau de regiunea din care
accesează serviciul etc. Neacceptarea acestor module cookie poate duce la o func?ionare lentă a
site-ului sau la recomandări adaptate în mod incorect.

c. Module cookie de analiză: Sunt cele care permit cuantificarea numărului de utilizatori, a sec?iunilor
vizitate pe platformă ?i a modului în care ace?tia interac?ionează cu platforma, pentru a efectua
astfel măsurarea ?i analiza statistică a modului de utilizare, cu scopul de a introduce îmbunătă?iri
bazate pe analiza datelor de utilizare a platformei sau a serviciului de către utilizatori.

d. Module cookie de publicitate comportamentală: Sunt cele care stochează informa?ii despre
comportamentul utilizatorilor ob?inute prin observarea continuă a obiceiurilor lor de navigare, ceea
ce permite dezvoltarea unui profil specific pentru a afi?a anun?uri publicitare pe baza acestuia.
Aceste module cookie permit gestionarea în cel mai eficient mod posibil a spa?iilor publicitare pe
care, după caz, editorul le-a inclus direct sau în colaborare cu ter?i.

3. Pentru ce sunt utilizate modulele cookie pe Platforma noastră?
Modulele cookie sunt un element esen?ial pentru modul în care func?ionează Platforma noastră. Principalul
obiectiv al modulelor cookie noastre este de a vă face experien?a de navigare mai confortabilă ?i mai
eficientă. De exemplu, sunt utilizate pentru a re?ine preferin?ele dvs. (limbă, ?ară etc.) în timpul navigării ?i
în timpul vizitelor ulterioare. De asemenea, utilizăm modulele cookie pentru a ne îmbunătă?i încontinuu
serviciile ?i Platforma, dar ?i pentru a putea oferi anun?uri publicitare personalizate în func?ie de obiceiurile
dvs. de navigare.
Informa?iile cuprinse în modulele cookie ne dau posibilitatea, să îmbunătă?im Platforma prin estimări cu privire
la datele statistice ?i tiparele de utilizare (numărul de vizite, sec?iunile cele mai vizitate, ora vizitei etc.), să
cunoa?tem la nivel statistic modul în care utilizatorii interac?ionează cu Platforma, cu scopul de a ne
îmbunătă?i serviciile, dar ?i pentru a adapta Platforma la interesele dvs. individuale, a accelera căutările
etc.
Uneori, putem utiliza module cookie pentru a ob?ine informa?ii care ne permit să afi?ăm prin Platforma
noastră, prin platforme ter?e sau prin orice alt mijloc, anun?uri publicitare bazate pe analiza obiceiurilor dvs.
de navigare (produse vizitate, sec?iuni consultate etc.).
În orice caz, în modulele cookie pe care le utilizăm nu stocăm niciodată informa?ii delicate, precum
parole, date despre cardul de credit sau de debit etc.
4. Cum pot gestiona utilizarea modulelor cookie pe această Platformă?
În panoul de configurare a modulelor cookie, accesibil în orice moment pe Platforma noastră, ve?i putea
ob?ine toate informa?iile despre modulele cookie utilizate de această Platformă, alături de informa?ii
referitoare la scopul, durata ?i gestionarea (proprie sau de către ter?i) a fiecăruia, astfel încât să pute?i
gestiona activarea ?i dezactivarea utilizării modulelor cookie care nu sunt strict necesare pentru
func?ionarea Platformei.
O altă variantă, în cazul în care naviga?i pe internet, este să dezactiva?i utilizarea modulelor cookie din
browserul dvs. Iată cum face?i acest lucru în cele mai populare browsere:
? Google Chrome
? Internet Explorer
? Mozilla Firefox
? Safari
Această posibilitate de a evita utilizarea modulelor cookie poate fi implementată oricând.
Re?ine?i că atât gestionarea panoului de configurare a modulelor cookie, cât ?i op?iunea dvs. de a respinge
modulele cookie sunt specifice fiecărui browser pe care îl utiliza?i. Prin urmare, dacă alege?i să configura?i
modulele cookie într-un anumit mod pe un dispozitiv ?i dori?i ca op?iunea dvs. să se aplice în mod similar
pe un alt dispozitiv, trebuie să activa?i aceea?i op?iune ?i pe celălalt dispozitiv.
Ca pas suplimentar în ceea ce prive?te modulele cookie ter?ă parte care au scopul de a furniza anun?uri
publicitare bazate pe interesele dvs., re?ine?i că anumite ter?e păr?i pot fi membre ale oricăruia dintre
următoarele programe de autoreglementare a publicită?ii online, cu op?iunile corespunzătoare de excludere
voluntară:
? Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/
? Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
5. Cine utilizează informa?iile stocate în modulele cookie?
Informa?iile stocate în modulele cookie de pe Platforma noastră sunt utilizate exclusiv de către noi, cu
excep?ia cel identificate în sec?iunea 2 drept ?module cookie ter?ă parte?, care sunt utilizate ?i gestionate de
către entită?i externe, pentru a ne oferi servicii care vizează îmbunătă?irea serviciilor noastre ?i a experien?ei
utilizatorului în timp ce navighează pe Platforma noastră. Mai multe informa?ii, în panoul de configurare a
modulelor cookie, accesibil în orice moment pe Platforma noastră.
Pentru a ob?ine informa?ii mai cuprizatoare asupra prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal în colaborarea
noastră cu ter?i parteneri ?i a datelor supuse transferurilor interna?ionale de date, vă sugerăm ?i recomandăm să citi?i Politica noastră de confiden?ialitate, precum ?i politicile de confiden?ialitate/setările
de confiden?ialitate ale acestor parteneri ter?i, accesibile prin intermediul platformelor respective.

Cookie Google Analytics:

Google Analytics este un instrument simplu, usor de utilizat, care ajuta proprietarii site-urilor sa masoare modul in care utilizatorii interactioneaza cu continutul site-ului web. Intrucat un utilizator navigheaza intre pagini web, Google Analytics ofera etichetelor (bibliotecilor) JavaScript de proprietari de site-uri pentru a inregistra informatii despre pagina pe care un utilizator le-a vazut, de exemplu adresa URL a paginii. Bibliotecile JavaScript Google Analytics utilizeaza cookie-urile HTTP. Cookie-urile au fost proiectate sa fie un mecanism sigur pentru ca site-urile web sa-si aminteasca informatiile sau pentru a inregistra activitatea de navigare a utilizatorului si pentru a „aminti” ce a facut un utilizator pe paginile anterioare / in alte interactiuni cu site-ul Web.

Informatiile generate de cookie despre utilizarea acestui site (inclusiv adresa dumneavoastra IP) sunt transmise si stocate pe un server Google.

Google Analytics accepta doua biblioteci JavaScript (etichete) pentru masurarea site-ului web:

  • Utilizarea cookie-urilor analytics.js

Biblioteca JavaScript analytics.js face parte din Universal Analytics si utilizeaza module cookie primare pentru:

– Distinge utilizatorii unici

– Accelereaza rata solicitarii

Atunci cand se utilizează fragmentul JavaScript recomandat, analytics.js stabileste modulele cookie pe cel mai inalt nivel de domeniu. De exemplu, daca adresa site-ului dumneavoastra Web este blog.example.co.uk, analytics.js va seta domeniul cookie la .example.co.uk. Setarea cookie-urilor pe cel mai inalt nivel al domeniului permite utilizatorilor sa fie urmariti intre subdomenii fara nicio alta configuratie.

  • Utilizarea cookie-urilor ga.js

Baza de date ga.js JavaScript utilizeaza module cookie primare pentru:

Determina ce domeniu sa masurati.

Distinge utilizatorii unici..

Accelereaza rata solicitarii

Retine numarul si ora vizitelor anterioare.

Aminteste informatiile sursei de trafic.

Determina inceputul si sfarsitul unei sesiuni.

Aminteste valoarea variabilelor personalizate la nivel de vizitator.

Cookie Autentificare

Autentificarea prin cookie utilizeaza modulele cookie HTTP pentru a autentifica cererile clientilor si pentru a mentine informatiile despre sesiuni. Functioneaza dupa cum urmeaza:

Clientul trimite o cerere de conectare la server.

La autentificarea reusita, raspunsul la server include antetul Set-Cookie care contine numele cookie-ului, valoarea, timpul de expirare si alte informatii.

Clientul trebuie sa trimita acest cookie in antetul Cookie in toate cererile ulterioare catre server.

La operatia de deconectare, serverul trimite inapoi antetul Set-Cookie care determina expirarea cookie-ului.

UTILIZAREA FACEBOOK PIXEL

  • Acest site utilizează pixelul Facebook, o mica bucata de cod JavaScript, care este adaugat pe site pentru a optimiza anunturile, a raporta succesul campaniilor publicitare pe toate dispozitivele si a afisa anunturi vizate publicului. Pixelul Facebook trimite informatii despre sesiunea dumneavoastra de navigare prin anteturile HTTP catre Facebook, inclusiv adresa IP, informatii despre browserul web, locatia paginii, documentul, referinta si agentul utilizator al browserului web. Datele specifice pentru pixeli includ date de identificare pixel si date cookie Facebook pentru a conecta evenimentele la un anumit cont de anunt Facebook si pentru a face o potrivire unei persoane cunoscute de Facebook. Facebook verifica daca persoana a vazut sau a interactionat anterior cu un anunt din contul nostru sau daca persoana se potriveste cu o regula de public si pregate?te un raport de analiza care contine date anonime sau agregate. Facebook pastrează informatiile colectate de la pixeli timp de 180 de zile.
  • Google Tag Manager

Din motive de transparenta, retineti ca folosim Managerul de etichete Google. Managerul de etichete Google nu colecteaza date personale. Facilitează integrarea si gestionarea etichetelor noastre. Etichetele sunt elemente de cod mic care servesc la masurarea comportamentului traficului si a vizitatorilor, pentru a detecta impactul publicitatii online sau pentru a testa si optimiza site-urile noastre web. Pentru mai multe informatii despre vizita Managerului de etichete Google: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

  • Google Dynamic RemarketingUtilizam Google Dynamic Remarketing pentru a face publicitate prin intermediul Internetului, in special in Reteaua de display Google. Remarketingul dinamic va va afisa anunturi in functie de ce par?i ale site-urilor Web le-ati vizualizat, prin plasarea unui cookie in browserul dumneavoastra. Acest modul cookie nu va identifica in niciun fel si nu va permite sa accesati calculatorul sau dispozitivul mobil. Cookie-ul este folosit pentru a indica altor site-uri web ca „Acest utilizator a vizitat o anumita pagina, astfel incat sa-i afiseze anunturi referitoare la acea pagina”. Remarketingul dinamic Google ne permite sa adaptam marketingul nostru pentru a se potrivi mai bine nevoilor clientilor.

Daca nu doriti sa vedeti anunturi de pe site-ul nostru, puteti sa renuntati la utilizarea modulelor cookie de catre Google accesand Setarile anunturilor Google. Pentru informatii suplimentare, vizitati Politica de confidentialitate Google.

  • Google remarketingIn urma vizitei dumneavoastra in magazinul nostru online, ca urmare a integrarii unui cod de Google remarketing, Google poate vedea ca ati accesat anumite pagini ale noastre (de exemplu, initierea procesului de comandare). Ulterior, daca efectuati cautari in Google sau vedeti reclame din reteaua Google pe alte site-uri web, avem posibilitatea de a va prezenta anunturi directionate pentru produsele noastre (cunoscute sub numele de remarketing). Daca aveti un cont Google, Google poate conecta aceste date la contul dumneavoastra Google.

Puteti gasi informatii despre protectia datelor Google si despre modul în care remarketingul functioneaza in Politica de confidentialitate Google, precum si in Remarketingul Google Notes.

Puteti obiecta la remarketing prin configurarea browserului dumneavoastra astfel incat acesta sa nu accepte modulele cookie. Cu toate acestea, veti putea utiliza site-ul nostru intr-un mod restrans.

In plus, puteti dezactiva anunturile bazate pe categorii de interese de la Google din Setarile anunturilor Google utilizand urmatorul link: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=en

  • Urmarirea conversiilor Google AdWords

Folosim programul de publicitate online „Google AdWords” si urmarirea conversiilor in domeniul de aplicare al Google AdWords. Urmarirea conversiilor Google este un serviciu analitic. Cand faceti clic pe o reclama plasata de Google, un dispozitiv cookie de urmarire a conversiilor este plasat pe dispozitiv. Aceste cookie-uri expira dupa 30 de zile, nu contin date cu caracter personal si nu pot fi utilizate pentru identificarea personala.